SITO CARRACEDO, ARTESÁN TERMO-HIGRÓMETRO EL HIGROTAPÓN PALLETA MALDITA GALERÍA TENDA CARRACEDO INICIO
Si prefiere ver esta página en español...

PALLETA MALDITA
LIBRO TÉCNICO DE AFINACIÓN DA GAITA

Aprendices e non poucos iniciados no mundo da gaita encóntranse frecuentemente cun problema común como é a afinación da gaita.

A afinación dun instrumento forma parte da súa aprendizaxe, por iso trato de que este libro técnico sexa de utilidade para a xenta adicada ó ensino da gaita ou calquera persoa que pense que a palleta é intocable.
Sito Carracedo
Autor"Cando chegou ás miñas mans o 'Libro técnico de afinación da gaita', vin reflectido cun exhaustivo estudio tódalas posibles problemáticas e as súas correspondentes solucións que te poden xurdir se formas parte do mundo deste instrumento."
Xosé Manuel Budiño
Do limiar de "Palleta maldita"

 
C O N T I D O S
Orientacións
Elixir unha palleta
Referencia de tono
Páxina técnica
Adapta-la palleta ó punteiro
Comenzo da afinación
Primeiro paso
Resume
Esquema básico de recursos
Mantemento da palleta
Gaita de barquín
Tempero
O ronco
O pallón
Cómo afina-lo ronco
A ronqueta
O chillón
Problemas e solucións do pallón
Construcción do pallón


C O N T A C T A R
Sito Carracedo
Tfno. 670 51 88 71
correo@sitocarracedo.com

PUNTOS DE VENTA


DISPONIBLE EN GALEGO E CASTELÁN